Thứ Bảy - 10/12/2016
Loading

Thông tư số 08/2013/TT-BNV của Bộ Nội vụ

(25/10/2013)

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Số/Ký hiệu

08/2013/TT-BNV

Ngày ban hành

31/07/2013

Ngày có hiệu lực

15/09/2013

Người ký

Nguyễn Duy Thăng

Trích yếu

Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Cơ quan ban hành

Bộ Nội vụ

Phân loại

Thông tư


Bookmark and Share
Ý kiến của bạn.(Giới hạn 500 kí tự)
Các bài đã đăng: