Chủ nhật - 20/4/2014
Loading

Công ty TNHH May Ever-Glory

(21/07/2012)

 

Hình thức công ty:

 Trách nhiệm hữu hạn

 

Địa chỉ:

 L13 và L18 Khu công nghiệp Nam Sách

 Giám Đốc

 Ông. Hou Ben Xing

Mô tả:

 May mặc

 


Bookmark and Share