Thứ Bảy - 10/12/2016
Loading

Công ty TNHH May Ever-Glory

(21/07/2012)

 

Hình thức công ty:

Trách nhiệm hữu hạn

 

 

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Vốn đầu tư:

Diện tích đất

 

L13 và L18 Khu công nghiệp Nam Sách

3751255

3751266

5,90 triệu USD

11.000 m2

 Giám Đốc

 Ông. Hou Ben Xing

 

Mô tả:

 

May mặc

 


Bookmark and Share