Thứ Bảy - 10/12/2016
Loading

Công ty TNHH Princeton Biomedtech VN

(06/11/2012)

 

Hình thức công ty:

 Trách nhiệm hữu hạn

 

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Vốn đầu tư:

Diện tích đất:

 XN27.1 - Khu công nghiệp Đại An

3555841

3555840

1,20 triệu USD

21.200 m2

 

 

Mô tả:

 SX và KD các loại bộ thiết bị kiểm tra sức khỏe sử dụng một lần không chỉ giới hạn ở HCH & LH


Bookmark and Share