Thứ Sáu - 26/8/2016
Loading

Công ty TNHH Hinsitsu Screen Việt Nam

(06/11/2012)

 

Hình thức công ty:

 Trách nhiệm hữu hạn

 

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

 Vốn đầu tư:

Diện tích:

 Khu công nghiệp Đại An

3555884

3555885

1,20 triệu USD

6.000 m2

 

 

Mô tả:

  In lưới bảng tên và nhãn; SX nhãn dính, miếng đệm, tấm cách điện


Bookmark and Share